FAQs

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over diverse onderwerpen met betrekking tot nummerberhoud, nummerportabiliteit en nummermanagement op PortingXS.nl.

Wat is uitportering?

Gezien vanaf de huidige aanbieder: Een aanvraag voor nummerbehoud voor een nummer dat naar een andere aanbieder gaat.

Wat is inportering?

Gezien vanaf de nieuwe aanbieder: Een portering voor een nummer dat vanaf een andere aanbieder komt.

Wat is nummerportabiliteit?

Nummerportabiliteit, ook wel nummerbehoud genoemd, is de dienst die het mogelijk maakt om een telefoonnummer mee te nemen, te behouden, wanneer overgestapt wordt van aanbieder van telecommunicatie.

Wat is de MassDataTool?

De MassDataTool is optionele webGUI functionaliteit die het mogelijk maakt om grote aantallen deactivaties, porteerverzoeken en outportantwoorden te verwerken en om Other Licensed Operator informatie op te vragen.

Wat is CRDB?

De Central Reference Database (CRDB) is de centrale database van de Vereniging COIN. In de CRDB zijn alle in Nederland actieve nummerreeksen, geporteerde telefoonnummers en actieve servicenummers met de daarbij behorende tarieven opgenomen. Per telefoonnummer wordt bijgehouden bij welke telecomaanbieder het nummer actief is.